2021 Rhythmic Open Championships, June 5-7, Indianapolis, Indiana

Level 4 

Elizabeth Urinson – 3rd floor, 3rd rope, 3rd AA

Level 5 

Isabella David – 3rd floor

Elli Farber – 3rd clubs

Anastasiia Dubousova – 3rd hoop

Alyssa Filimonova – 2nd hoop, 2nd AA

Anastasia Stolbunova – 3rd clubs, 2nd AA